Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Управление на качеството

 

 

 

 

 

Правилник

 
 

Комисия по качеството при Фармацевтичен факултет

 
 

Анкетни карти на Фармацевтичен факултет

 

 
 

Анкетна карта -1 курс

 
 

Анкетна карта Дисциплина- А

 
 

Анкетна карта Дисциплина- Б

 
 

Анкетна карта Дисциплина и преподаване

 
 

Анкетна карта Преподаватели

 
 

Анкетна карта Специализанти

 
 

Анкетна карта Стажанти

 
 

QUESTIONAIRE ENGLISH ORGANIZATION AND QUALITY OF DISCIPLINES

 
 

QUESTIONAIRE ENGLISH PRACTICE IN PHARMACY

 
 

QUESTIONAIRE ENGLISH REALIZATION

 
 

QUESTIONAIRE ENGLISH SATISFACTION OF DISCIPLINES

 
     
 

Отчетни доклади на комисията по качество при Фармацевтичен факултет

 
 

Доклад СОПКО ФФ   01.01.2020 - 1.7.2020

 
 

Доклад СОПКО ФФ   01.07.2019 - 31.12.2019

 
 

Доклад СОПКО ФФ   01.01.2019 - 01.07.2019

 
 

Доклад СОПКО ФФ   01.07.2018 - 31.12.2018

 
 

Доклад СОПКО ФФ   01.01.2018 - 30.06.2018

 
 

Доклад СОПКО ФФ   01.07.2017 - 31.12.2017

 
 

Доклад СОПКО ФФ   01.01.2017 - 30.06.2017

 
 

Доклад СОПКО ФФ   01.07.2016 - 31.12.2016

 
 

Доклад СОПКО ФФ   01.01.2016 - 30.06.2016

 
 

Доклад СОПКО ФФ   01.07.2015 - 31.12.2015

 
 

Доклад СОПКО ФФ   01.01.2015 - 30.06.2015

 
 

Доклад СОПКО ФФ   01.07.2014 - 31.12.2014

 
 

Доклад СОПКО ФФ   01.01.2014 - 30.06.2014

 
     
 

Резултати от анкетни проучвания

 
  2020  
 

2019

 
 

2018

 
 

2017

 
 

2016

 
 

2015

 
 

2014