Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

Следдипломно обучение в системата на здравеопазването

 

 
 

 

График за провеждане на  тематичните модули за следдипломно обучение (СДО) за 2021г.

Изисквания за представяне на материал за самостоятелна подготовка(реферат, казус, тезис, курсова работа и др.)

 

Забележка: За допълнителна информация може да се обръщате към проф. Илко Гетов, дф (Тел. 029.236.587, e- mail: igetov@pharmfac.net)- отговорник за СДО  на Фармацевтичен факултет при МУ-София или маг. фарм. Светла Радонова 029.236.574