Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

faculty of Pharmacy- Medical University-Sofia

Предоставени услуги, съгласно чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс

Services provided under Article 28 of the Administrative Procedure Code

 

 
 

Такси за административни услуги

Заявление Деканат-1 (Български студенти)

Fees for administrative services

Application for  certificate concerning ID card - Dean's office 2 (Secretary)

Application for student status with fee - Dean's office 2 (Secretary)

Application for student status - Dean's office 2 (Secretary)

Application- Dean's office 2 (Secretary)