Конспекти  за държавните изпити

 

 

1. Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ

2. Социална фармация и фармацевтично законодателство

3. Технология на лекарствените средства с биофармация

4. Фармакология, фармакотерапия и токсикология

5. Фармакогнозия