V-ти национален  конгрес по фармация с международно участие, Хисаря, 1-3 Април 2011

 

Катедра "Организация и икономика на фармацията"- доклади по научното направление

 

 

  1. The new social pharmacy research areas

  2. Impact of discounting in pharmacoeconomic modelling. A case study

  3. Liraglutide versus exenatide in combination with metformin and/or sulfonylurea therapy in type 2 diabetes mellitus therapy in Bulgaria. A modelling study.

  4. Фармацевтична законодателна рамка в областта на рекламата на лекарствените продукти до 2010 г.

  5. Етичен кодекс на БФС-Приложение

  6. Рекламната комуникация за лекарства- какво се крие зад посланията?

  7. История и опит от проследяването на лекарствената безопасност в България (1970-2010)

  8. Първата българска аптека