Разпис на учебните занятия за студенти фармацевти

  Зимен семестър 2020/2021 учебна година

 

Важно!!!

Уважаеми потребители, за да видите обновената информация, кликнете върху бутона Обнови/Повторно зареждане на Вашия браузър.

Разпис на учебните занятия за студентите от I курс

Разпис на учебните занятия за студентите от II курс

Разпис на учебните занятия за студентите от III курс

Разпис на учебните занятия за студентите от IV курс

Разпис на учебните занятия за студентите от V курс

 

 

 

 

Syllabus for  students taught pharmacy in English Winter semester 2020/2021

IMPORTANT NOTICE!!!

Dear users, in order to see the updated information, please click  on the Refresh/Reload button of your browser.

Syllabus - 1-st course students studying pharmacy in English

Syllabus - 2-nd course students studying pharmacy in English

Syllabus - 3-rd course students studying pharmacy in English

Syllabus-4-th course students studying pharmacy in English

Syllabus-5-th course students studying pharmacy in English

          

  Last change: 03.10.2020

  Последна промяна: 03.10.2020