Протоколи от заседанията на факултетния съвет на Фармацевтичен факултет при МУ-София  

 

   
Протокол от 12.02.2009 Протокол от 27.01.2010 Протокол от 05.01.2011 Протокол от 05.01.2012 Протокол от 13.01.2016
Протокол от 12.03.2009 Протокол от 10.03.2010 Протокол от 10.02.2011 Протокол от 26.01.2012 Протокол от 21.01.2016
Протокол от 03.04.2009 Протокол от 22.04.2010 Протокол от 10.03.2011 Протокол от 05.03.2012 Протокол от 17.03.2016
Протокол от 21.05.2009 Протокол от 02.06.2010 Протокол от 07.04.2011 Протокол от 09.03.2012 Протокол от 21.03.2016
Протокол от 25.06.2009 Протокол от 08.07.2010 Протокол от 12.05.2011 Протокол от 05.04.2012 Протокол от 21.03.2016
Протокол от 08.10.2009 Протокол от 16.09.2010 Протокол от 09.06.2011 Протокол от 03.05.2012 Протокол от 25.04.2016
Протокол от 29.10.2009 Протокол от 15.12.2010 Протокол от 08.09.2011 Протокол от 31.05.2012 Протокол от 26.05.2016
Протокол от 19.11.2009 Протокол от 22.12.2010 Протокол от 12.09.2011 Протокол от 28.06.2012 Протокол от 1.06.2016
Протокол от 09.12.2009   Протокол от 27.10.2011 Протокол от 20.09.2012 Протокол от 15.06.2016
    Протокол от 14.11.2011 Протокол от 11.09.2014 Протокол от 24.06.2016
    Протокол от 15.12.2011 Протокол от 25.09.2014 Протокол от 7.07.2016
      Протокол от 30.10.2014 Протокол от 19.09.2016
      Протокол от 27.11.2014 Протокол от 1.12.2016
      Протокол от 14.01.2015  
      Протокол от 05.02.2015  
      Протокол от 19.03.2015  
      Протокол от 23.04.2015  
      Протокол от 21.05.2015  
      Протокол от 11.06.2015  
      Протокол от 2.07.2015  
      Протокол от 8.10.2015  
      Протокол от 22.10.2015  
      Протокол от 28.10.2015  
      Протокол от 30.10.2015  
      Протокол от 10.12.2015