Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

Държавни изпити 2021-Поправителна сесия

22.11.2021 - 17.12.2021 г.

 

Faculty of Pharmacy- Medical University of Sofia

State exams 2021- Resit session

22.11.2021 - 17.12.2021

 

списък на студенти регистрирани за Държавни изпити, по дати

 state exams

Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ- 23.11, 30.11, 7.12, 14.12 от 8:30 ч.
Фармакология и токсикология; Фармакогнозия- 26.11, 29.11, 7.12, 14.12 от 9:00 ч.
Социална фармация и фармацевтично законодателство - 1.12 и 15.12 от 14:00 ч.
Технология на лекарствените средства с биофармация- 26.11, 2.12, 9.12, 16.12 от  8:30 ч.
Registration for Pharmaceutical Technology exam - 2 available dates (3.12 or 10.12, 8:30 am)
Social pharmacy and pharmaceutical legislation - date 24.11, 2 pm
Pharmacology and toxicology; Pharmacognosy- date: 1.12, 9:00 am
Pharmaceutical chemistry and pharmaceutical analysis- date: 13.12, 2 pm