Фармацевтичен Факултет

 Медицински Университет-София

Документи за записване на новоприети студенти

2021 г.

 

Банкова сметка за заплащане на семестриалната такса

IBAN: BG07 BPBI 7940 3163 9834 03

BIC: BPBIBGSF

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

бул. Дондуков 4-6

1000, София, България

 

Последно обновяване : 21.09.2021 г.