Syllabus for  students taught pharmacy in English

Winter (First) semester 2021/2022

 

Syllabus - 1-st course students studying pharmacy in English

Syllabus - 2-nd course students studying pharmacy in English

Syllabus - 3-rd course students studying pharmacy in English

Syllabus-4-th course students studying pharmacy in English

Syllabus-5-th course students studying pharmacy in English

 

Разпис на учебните занятия за студенти фармацевти

  Зимен семестър 2021/2022 учебна година

 

Разпис на учебните занятия за студентите от I курс

Разпис на учебните занятия за студентите от II курс

Разпис на учебните занятия за студентите от III курс

Разпис на учебните занятия за студентите от IV курс

Разпис на учебните занятия за студентите от V курс

 

Забележка:

Разписът на учебните занятия е актуален към датата означена в долния ляв ъгъл на страницата!

 

 

 

          

  Last change: 24.09.2021

  Последна промяна: 24.09.2021