Главна страница
ИсторияОбучениеСтруктураИзследванияПрием


Medical University of Sofia 

Bulgarian Academy of Sciences 

Brookhaven PDB - Hypertext-Index  National Institute of Health, USA

US National Library of Medicine

JCU Pharmacy  Resources James Cook University -Australia

World List of Schools of Pharmacy in Oklahoma, USA

ChemWeb.Com

PharmWeb.Net

Една от учебните лаборатории на фармацевтичен факултет

 
 прием на студенти в Медицински университет-София


 


Източник за подробна информация: Официалният сайт на Медицински университет - София

Студенти по време на лекция

 

Последно обновяване:04.05.2020 г. 23:22:58